Обилазак фабрике

garden type factory
2016 ACE Exhibition in India

Изложба АЦЕ 2016 у Индији

auto moulding production line 1

производна линија за аутоматско обликовање 1

auto moulding production line 2

производна линија за аутоматско обликовање 2

auto moulding production line 3

производна линија за аутоматско обликовање 3

casting head cutting workshop

радионица за сечење глава за ливење

casting railway system

ливење железничког система

customer visiting factory 1

купац посећује фабрику 1

customer visiting factory the 1st time

купац је први пут посетио фабрику

customer visting factory the 3rd time

купац посећује фабрику 3. пут

customer visting factory

фабрика за преглед клијената

dust removal facilities

објекти за уклањање прашине

dust removal installation

инсталација за уклањање прашине

Moulding sand laboratory

Лабораторија за обликовање песка